Nuclear Energy Conference 2020

Přednášející

Oda Becker

Oda Becker je nezávislá vědecká konzultantka v oblasti jaderné bezpečnosti. Vystudovala fyziku a pedagogiku na Univerzitě v Hannoveru. V letech 2006-2011 působila jako profesorka na Univerzitě aplikovaných a humanitních věd v Hannoveru.

Od roku 1999 se zapojila do několika studií o jaderných elektrárnách a zařízení ke skladování vyhořelého paliva, mimo jiné analyzovala scénáře havárií v důsledku teroristických útoků a záplav. Mezi její klienty patří rakouská spolková vláda a též několik nevládních neziskových organizací (NNO). Mezi její poslední práce patří odborné posudky a studie k bezpečnostní problematice německých a evropských jaderných elektráren (např. české JE Temelín, slovenské JE Mochovce, maďarské JE Paks, britské JE Hinkley Point a finské JE Fennovoima), studie k situaci v JE Černobyl a studie týkající se evropských zátěžových zkoušek v období po havárii ve Fukušimě.

Je členkou Mezinárodní skupiny pro posuzování jaderných rizik INRAG.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Georg Günsberg

Georg Günsberg pracuje jako analytik a politický konzultant se zaměřením na výzvy v oblasti energetiky a klimatu. Jako politolog pracoval u různých nevládních organizací (např. GLOBAL 2000, ÖKOBÜRO), pro úřad jedné městské části Vídně i pro rakouský parlament, především na tématech klimatu a energetiky, ale též na přípravě všeobecných strategií a programů.

V roce 2007 založil vlastní poradenskou formu ve Vídni a kromě jiných funkcí je též zvláštním poradcem na každoročním světovém summitu v Rakousku zvaném Schwarzeneggerova klimatická iniciativa. Je autorem série publikací Factcheck Energy Transition, které každoročně vydává Rakouský fond pro klima a energie, a řady studií a výzkumů týkajících se energetických scénářů a finančního sektoru, např. o rizicích změn klimatu v rámci investičních portfolií. Jeho aktuální výzkumné projekty („RiskFinPorto“) zkoumají investiční rizika při přechodu na nové zdroje energie a roli hnutí divestování.

Pravidelně vydává články s analýzami každoročních zpráv IEA World Energy Outlook, jež přinášejí kritický pohled na podhodnocování trendů vývoje trhů a technologií. Georg Günsberg je též přednášejícím a facilitátorem na mezinárodních konferencích a workshopech.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

David Reinberger

Mag. David Reinberger (narozen 1976) pracuje ve Wiener Umweltanwaltschaft (Vídeňský ombudsmanský úřad pro ochranu životního prostředí), má tam na starosti obor technické ochrany životního prostředí a přebírá úkoly pověřence Města Vídeň pro ochranu před jadernou energetikou. Teoretický fyzik studoval na Univerzitě Vídeň specializaci na teoretickou jadernou fyziku a fyziku elementárních částic.

K úkolům pověřence Města Vídeň pro ochranu před jadernou energetikou patří vedle komunikace s kompetentními úřady sousedních zemí i příprava informací pro obyvatelstvo a rozhodovací činitele, jakož i zastupování Vídně v přeshraničních řízeních a příspěvky k havarijní ochraně.

Vedle vlastních příspěvků, jako např. do "The technological and economical future of nuclear power“ (Technická a ekonomická budoucnost jaderné energetiky), Springer, 2019 nebo "Nukleare Katastrophen und ihre Folgen" (Jaderné katastrofy a jejich následky) Berliner Wissenschafts-Verlag, 2016 existuje těsná spolupráce ve vědecké oblasti např. s Rakouským ekologickým ústavem a Ústavem pro výzkum bezpečnosti a rizika při Univerzitě pro přírodní zdroje a vědy týkající se života.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Martin Sedlák

Martin Sedlák aktuálně působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky, který představuje zastřešující platformu asociací z oblasti obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, chytrých sítí, energetických služeb a kogenerace. V rámci své pozice má na starosti koordinaci obsahové práce Svazu, medializaci výstupů a připomínkování legislativy.

V roce 2012 spoluzaložil Alianci pro energetickou soběstačnost, která je nezávislým sdružením komentujícím vývoje české i evropské energetiky. Působí také na pozici jednatele zpravodajského portálu Obnovitelně.cz, který informuje o technologickém pokroku v oblasti moderní energetiky. Je člen projektového týmu výzkumných projektů zaměřených na roli energetiky v cirkulární ekonomice a na možnosti rozvoje samovýroby energie, které realizuje ve spolupráci s BIC Brno s. r. o. za podpory Technologické agentury ČR.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Benjamin K. Sovacool

Dr. Benjamin K. Sovacool je profesorem energetické politiky na katedře vědecké politologie (SPRU) ekonomické fakulty britské Univerzity v Sussexu. Působí zde i jako ředitel Sussexské skupiny pro energetiku. Je zároveň profesorem ekonomie a společenských věd a ředitelem Centra energetických technologií dánské Univerzity v Aarhusu.

Profesor Sovacool působí jako výzkumný pracovník a konzultant v oblasti globální energetické politiky, energetické bezpečnosti, energetické spravedlnosti, zmírňování dopadů změny klimatu a adaptace na ni. Konkrétně se ve svém výzkumu zaměřuje na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost, na politiku velké energetické infrastruktury, tvorbu státních strategií zvyšování energetické bezpečnosti a přístupu k elektřině, na etiku v energetice a budování kapacit k adaptaci na důsledky změny klimatu. Je jedním z vedoucích autorů Šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, jež vyjde v roce 2022, a poradcem pro energetiku Ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace v Bruselu. Hrál vedoucí úlohu při získávání grantů na společný výzkum v celkové hodnotě přes 22,2 milionů dolarů z přímo řízených fondů (v rámci návrhů v celkové hodnotě přesahující 156 milionů dolarů), mimo jiné od amerického ministerstva energetiky, Národní vědecké nadace USA, MacArthurovy nadace, Rockefellerovy nadace, dánského Programu rozvoje a demonstrace energetických technologií, dánské Rady pro nezávislý výzkum a Evropské komise. Ve Spojeném království působil jako hlavní řešitel projektů financovaných Radou pro ekonomický a sociologický výzkum, Radou pro výzkum přírodního prostředí a Radou pro technickofyzikální výzkum.

Je držitelem řady národních a mezinárodních ocenění a vyznamenání, mimo jiné „Ceny za vynikající výsledky absolventů“ z jeho alma mater Technické univerzity ve Virginii, cenu USERN za rok 2019 za jeho dílo na téma „Společenské spravedlnosti v době změny klimatu a nedostatku energií“, cenu „Dedication to Justice“ udělovanou Americkou advokátní komorou, a cenu za „Vynikající hostující profesuru v energetice“ od Centra pro právo životního prostředí Právnické akademie ve Vermontu. Díky značnému zaměření mezinárodního zpravodajství na jeho dílo je jedním z nejvíce citovaných výzkumných pracovníků v oblasti rozporů mezi energetickou a klimatickou politikou.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Reinhard Uhrig

Reinhard Uhrig je od mládí protijaderným aktivistou. Pracoval v nakladatelstvích (politická literatura faktu, školní učebnice) a v roce 2010 vstoupil do organizace Přátelé země Rakousko / GLOBAL 2000 na pozici člena protijaderných kampaní, od roku 2012 je ředitelem kampaní.

Pracoval na kampaních za zastavení dotací novým jaderným elektrárnám v Evropě, jež vedly k vznesení námitek ze strany Rakouska ohledně rozhodnutí Evropské unie o státní podpoře jaderným elektrárnám Hinkley Point C a Paks II u Evropského soudního dvora. V nedávné době vedl kampaň za zrušení spuštění bloku Mochovce 3 v roce 2019, v níž byly zjištěny vážné problémy díky informacím od několika techniků (whistleblowerů). Rakouský premiér v důsledku toho vyjádřil obavy, čímž umožnil mezinárodní delegaci provést šetření přímo na staveništi.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ben Wealer je vzděláním průmyslový technik a v současnosti pracuje jako výzkumník v rámci Pracovní skupiny pro hospodářskou a infrastrukturní politiku (WIP) na Technické univerzitě Berlín (TU Berlín), jako hostující výzkumník v Německém ústavu ekonomického výzkumu (DIW Berlín) a jako politický konzultant. Ve svém výzkumu se věnuje ekonomice jaderné energetiky se zaměřením na vyřazování z provozu, nakládání s radioaktivními odpady, novou výstavbu jaderných elektráren a na otázky dvojího možného využití jaderné energie. Je zakládajícím členem výzkumného projektu v oblasti jaderné energie v Německu, v Evropě i za jejími hranicemi, který společně řeší TU Berlín a DIW Berlín. Wealer je od roku 2018 přispívajícím autorem Zpráv o stavu jaderné energetiky ve světě a spoluautorem Zprávy o jaderném odpadu ve světě.

Seznam jeho publikací je k dispozici na https://www.wip.tu-berlin.de/menue/kontakt_mitarbeiterinnen/ben_wealer/.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.